SECO BOHEMIA s.r.o.

Společnost SECO BOHEMIA s.r.o. byla založena, jako koncesovaná firma v roce 2000 a navázala na předchozí činnost K+K Kovo – elektro, ve Sdružení firem pro obvodové ochrany. Firmy ve sdružení působí od roku 1991 se specializací na venkovní a obvodové zabezpečení. Společnost jako první v České republice začala pro ochranu objektů, používat systémy Akčních obvodových ochran.

Společnost se rovněž od svého založení, zabývá vlastním vývojem elektromechanických systémů zabezpečení, některé z nově vyvinutých technických prostředků, jsou chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Mnohaleté odborné zkušenosti pracovníků společnosti ve vývoji, poradenství, projekci, dodávkách, montážích a servisu zabezpečovacích systémů, jsou plně využívány k plné spokojenosti zákazníků.

Společností navržené procesy a zabezpečovací prostředky, jsou voleny s maximální pečlivostí a objektivností použití nejvhodnějšího adekvátního prostředku pro daný případ.

Uvedené zabezpečovací prostředky, jsou rovněž využívány, jako spolehlivé a účinné řešení ochrany proti veřejnému ohrožení.

Důvěryhodnost společnosti a jejich pracovníků, je potvrzena prověřením příslušných orgánů ČR a je mnohaletým členem Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm, Hospodářské komory ČR, Eu Euroalarm a partnerem RTS.

  • PŘÍKLADY NĚKTERÝCH POUŽÍVANÝCH ELEKTROMECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZABEZPEČENÍ

Akční obvodové ochrany – elektrická bezpečnostní oplocení (PREVNITVNÍ OCHRANNÉ A OBRANNÉ SYSTÉMY)

Nové generace systémů mříží (VHODNÉ ZEJMÉNA K ZABEZPEČENÍ STAVEBNÍK OTVORŮ A VSTUPŮ)

Pevná a mobilní oplocení s detekcí narušení

  • CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ, ŽIVOTY A MAJETEK … novými systémy elektromechanického zabezpečení

Procesy a technologie zabezpečení, využívají v posledních letech s ohledem na stávající bezpečnostní situaci stále nové a účinnější prostředky ochrany.

Jedná se však převážně o náročná elektronická a nákladná zařízení, ve většině případů doplňující klasická základní mechanická zařízení ochrany nedovoleného vstupu do chráněných venkovních prostor a objektů. Příkladem jsou zejména oplocení, mříže, ochranné konstrukce a další.

Většina dosud používaných systémů zabezpečení, však vždy nemůže plnit funkci potřebné prevence, minimalizovat časovou prodlevu k zásahu, případně plnit ochranou a obranou funkci při nedovoleném vniknutí či pokusu o vniknutí do chráněného prostoru.

Uvedené nedostatky a další potřeby ochrany řeší ve značné míře dosud málo známé a využívané ELEKTROMECHANICKÉ ZÁBRANÉ SYSTÉMY.

Tyto systémy nejsou dosud obvykle uvedeny ve výčtu dosavadních zabezpečovacích prostředků.

Uvedené elektromechanické zábranné systémy v aplikacích, jako akční perimetrické ochrany – elektrická bezpečnostní oplocení, nové generace bezpečnostních mříží, ochranné elektromechanické konstrukce a další prokázaly v posledních letech své nesporné přednosti při ochraně důležitých objektů, včetně ochrany před veřejným ohrožením.

Jejich výhodou, jsou zejména prevence, odrazení potencionálního pachatele, okamžitá ochranná a obranná funkce, spolehlivost a účinnost i v těžkých klimatických podmínkách, nenáročnost na servis, nízké pořizovací náklady a další.

Elektrické oplocení
Elektrické oplocení
Elektrické oplocení
Elektrické oplocení
Elektrické oplocení

Aktivní mříž
Aktivní mříž
Aktivní mříž
Aktivní mříž
Aktivní mříž

Oplocení s detekcí narušení
Oplocení s detekcí narušení
Oplocení s detekcí narušení
Oplocení s detekcí narušení
Oplocení s detekcí narušení

Elektrický systém proti holubům
Elektrický systém proti holubům
Elektrický systém proti holubům
Elektrický systém proti holubům
Elektrický systém proti holubům

Lankový systém proti holubům
Lankový systém proti holubům
Lankový systém proti holubům
Lankový systém proti holubům
Lankový systém proti holubům

Elektrické bezpečnostní oplocení
Aktivní bezpečnostní mříže
Oplocení s detekcí narušení
Elektrický systém proti holubům
Lankový systém proti holubům