Oplocení s detekcí narušení

Účinné zabezpečení pevných i mobilních bezpečnostních oplocení, stavebních konstrukcí všech objektů a historických památek.

  • účinný preventivní prostředek zabezpečení
  • při nízkých nákladech spojuje výhody více zabezpečovacích prostředků
  • vysoká spolehlivost bez planých poplachů
  • mnohostranné použití pro zabezpečení osob a majetku

K zabezpečení venkovních prostorů a chráněných zón se obvykle používá oplocení takových typů, kde konstrukce plotu tvoří mechanickou zábranu a současně může být doplněno pro další zabezpečení signalizací narušení, detekčními systémy EZS, případně Akčními obvodovými ochranami.

Výhoda tohoto prostředku spočívá v tom, že základní části konstrukce oplocení z plotových dílců, včetně vstupních branek a vjezdových vrat, jsou zavěšeny pomocí speciálních elektromechanických komponentů tak, že tvoří zároveň zabezpečovací elektrický okruh, jehož funkce umožňuje trvale sledovat a signalizovat jejich stav, jakoukoliv nedovolenou manipulaci, pokusy o proniknutí a případné nedovolené otevření či zcizení.

dokumentace.pdf

Galerie: