Služby

Poradenství a konzultace zdarma

Společnost SECO BOHEMIA s.r.o. v rámci svého odborného zaměření provádí dle potřeb zákazníka a situace zabezpečovaného objektu, návrh technického řešení s ohledem na maximální objektivnost výběru adekvátních zabezpečovacích prostředků.

Projektová dokumentace

Společnost navazuje na schválený návrh technického řešení, zpracováním projektové dokumentace pro dodávku a montáž v souladu s platnými normami, předpisy, platnou legislativou a montážními pokyny.

Související stavební práce

Stavební práce související s naší činností. Mezi ty patří zejména výstavba, rekonstrukce oplocení a bezpečností nástavby.

Servis

Předepsané kontroly, revize a potřebný servis, jsou prováděny vyškolenými pracovníky společnosti SECO BOHEMIA s.r.o. na základě uzavřené servisní smlouvy, v rozsahu a termínech dohodnutých se zákazníkem.

Informace pro odbornou veřejnost

Pro lepší orientaci v nových a účinných technických prostředcích zabezpečení, jsou tyto prostředky uvedeny v Nových Rochlových stavebních tabulkách, v datové základně RTS, kde projektanti, architekti, rozpočtáři a další, naleznou jednotlivé položky předmětných systémů zabezpečení a ochran.