Mříže s detekcí narušení

Účinné zabezpečení stavebních otvorů.
Výhody této mříže spočívají v možnosti skrytého detekování a signalizace narušení, kdy není viditelné na povrchu konstrukce jakékoliv vybavení elektrickými prvky a podobně. Svojí konstrukcí rovněž ve značné míře eliminuje výskyt falešných poplachů. Tyto konstrukce mohou být dle potřeby v provedení pevném i otevíracím, mohou zachovávat tvar, pevnost a vzhled jakýchkoliv běžných mříží a zabezpečovacích konstrukcí s libovolnou povrchovou úpravou.

Funkce zařízení umožňuje trvale sledovat a signalizovat stav zabezpečení, jakoukoliv nedovolenou manipulaci, pokusy o proniknutí systémy pasivní ochrany. Zařízení může být připojeno na pult centralizované ochrany PCO i kompaktabilně k ústřednám Elektrické zabezpečovací signalizace EZS.

Uvedené řešení má širokou využitelnost, zejména u ochranných a zabezpečovacích konstrukcí a mříží proti nedovolenému vstupu a vniknutí, při ochraně osob a majetku.

Další využitelnost je u svislých i horizontálně situovaných důležitých průmyslových konstrukcí, jak z bezpečnostních, tak i technologických a provozních důvodů.

Uvedený nový systém Bezpečnostní mříže spojuje výhody pasivních a detekčních systémů:

  • činný preventivní prostředek zabezpečení
  • vysoká odolnost i proti odborně způsobilým narušitelům
  • při nízkých nákladech spojuje výhody více zabezpečovacích prostředků
  • vysoká spolehlivost bez planých poplachů
  • mnohostranné použití pro zabezpečení osob a majetku
  • detekce a signalizace poplachových i provozních stavů

Uvedený systém je plně kompatibilní k dalším systémům zabezpečení a má výstupy pro signalizaci provozních a poplachových stavů a dálkového ovládání, pro připojení na PCO.

Bezpečnostní mříž je chráněna jako užitný vzor Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

dokumentace.pdf

Galerie: