Produkty holubi

Produkty a nabízené služby ochran proti holubům.

Elektrický systém proti holubům


dokumentace.pdf

Lankový systém proti holubům


dokumentace.pdf

S ohledem na množství holubů sídlících a nalétajících na střechy budov a jejich fasády, dochází k jejich velkému znečistění a trvalému poškozování vysoce agresivním ptačím trusem. Holubi nejen způsobují velké škody, ale i ničí estetický vzhled budov a jejich provozních příslušenství. Jsou také zdrojem mnoha parazitů, kteří mohou být původci alergických onemocnění.

Odstrašování holubů, ze střech a fasád budov je stálým problémem. Vždy je nutné hledat komplexní řešení kombinací odstrašujících prostředků. Dlouholeté zkušenosti potvrzují, že prvořadým problémem je odstrašení ze střech a horních částí budov. Musí být také provedena i všechna opatření proti průniku do půdních a vnitřních prostor.

Sortiment pasivních ochranných a odstrašujících prostředků na ochranu budov a památek, jako jsou hrotové, síťové, lankové a chemické prostředky, doplňuje nyní účinný a spolehlivý prostředek pulzní elektrický systém SECO ELECTRIC, vyvinutý a dodávaný firmou SECO BOHEMIA s.r.o..

Použití tohoto aktivního prostředku s komponenty ve stavebnicovém provedení, umožňuje celou řadu variant pro mnohostranné použití. Tento systém je vhodný pro instalaci na hřebeny, plochy a okraje střech, okapové žlaby a svody, atiky, římsy, parapety, stěny, stropy a další vybrané části objektů, včetně historických památek i soch, kde ostatní prostředky z technických, estetických i ekonomických důvodů nestačí, nebo nelze použít.

Tento systém pracuje na principu napájení párů nerezových vodičů osnovy vysokonapěťovými pulzy. Souběžně vedené páry vodičů, jsou pomocí speciálních polykarbonátových transparentních izolačních konzolí, odolných UV záření, připevněny ve vhodné výšce nad chráněným prostorem. Správný výběr vhodných konzolí umožňuje vykrytí jakéhokoliv sklonu a tvaru ošetřené plochy tak, aby systém mohl být používán celoročně, tedy i po zasněžení.

Pokud holubi dosednou na tyto dva paralelní vodiče, zasáhne je elektrický výboj, odletí a již se nepokouší o další dosednutí či zahnízdění.

Provedení prvků nosné části je navrženo tak, že poskytuje řešení, které respektuje požadavky každého konkrétního případu ošetřených ploch. Elektrická část systému umožňuje rozdělení do jednotlivých sektorů podle velikosti objektu a samočinné řízení provozního programu den/noc.

Uvedený systém je jediným aktivním účinným odstrašujícím systémem na trhu, který psychicky působí na holubi, aniž by je zranil a nemůže být tedy předmětem kritiky. Části systému splňují požadavky platných norem a předpisů.

K výhodám tohoto systému patří:

  • vysoká účinnost
  • dlouhodobá životnost a spolehlivost
  • jednotlivé prvky umožňují velkou variabilitu potřených konfigurací a navržených řešení
  • čirá barva nosných částí zaručuje dostatečnou diskrétnost a ze vzdálenosti téměř neviditelnost

Každé instalaci sytému předchází rozbor stávající situace, potřeb provozovatele nebo majitele a vypracování optimálního technického návrhu řešení. Systém je obvykle doplněn o další pasivní ochranu (síťovou, lankovou).

Funkčnost a skutečnou účinnost, potvrzují zkušenosti s víceletým provozem těchto certifikovaných a odzkoušených prostředků na mnoha objektech různého charakteru.

Nespornou výhodou tohoto systému je i to, že chráněnou plochu pod tímto systémem lze běžně čistit a nezadržuje nečistoty.

Funkčnost a skutečnou účinnost lankový systém SECO ELECTRIC potvrzuje mnohaletý provoz těchto na mnoha historických i průmyslových objektech.