Aktivní bezpečnostní mříž

Účinné zabezpečení stavebních otvorů všech objektů a historických památek.

Výhoda této mříže spočívá v tom, že části mříže jsou zároveň zabezpečovacím elektrickým okruhem, jehož funkce umožňuje trvale sledovat a signalizovat její stav, jakoukoliv nedovolenou manipulaci, pokusy o proniknutí a případné nedovolené otevření.

Systém mříže signalizuje i každý zásah do přívodních kabelových vedení, jako přerušení, zkratování či překlenutí za účelem pokusu o vyřazení mříže i systému z provozu.

Tato mříž umožňuje rovněž v případě potřeby funkci připojení pulzního vysokého napětí, kdy působí preventivně, jako bariéra, která opticky, psychicky, případně bolestivými, ale nezraňujícími výboji odradí pachatele od možného vandalismu či vloupání.

Uvedený nový systém aktivní bezpečnostní mříže spojuje výhody pasivních, detekčních i akčních systémů a mříž i její příslušenství je chráněno jako užitný vzor Úřadem průmyslového vlastnictví, bylo řádně odzkoušeno akreditovanými zkušebnami a má všechny potřebné certifikace pro použití.

  • účinný preventivní prostředek zabezpečení
  • při nízkých nákladech spojuje výhody více zabezpečovacích prostředků
  • vysoká spolehlivost bez planých poplachů
  • mnohostranné použití pro zabezpečení osob a majetku

Uvedený systém je plně kompatibilní k dalším systémům zabezpečení a má výstupy pro signalizaci provozních a poplachových stavů a dálkového ovládání, pro připojení na PCO.

dokumentace.pdf

Galerie: