Elektrické bezpečnostní oplocení

Účinné zabezpečení chráněných venkovních prostor, všech objektů a historických památek akční perimetrickou ochranou.

    • účinný preventivní monitorovací prostředek zabezpečení perimetru odrazující svým provedením, varovným značením a bolestivým nezraňujícím výbojem při nedovoleném zásahu do systému
  • vysoká spolehlivost bez planých poplachů za všech klimatických podmínek
  • při zásahu narušitele a pokusu o vyřazení a překonání, zůstává plně funkční
  • náhodný kontakt s osnovou elektrického oplocení osobou či kontakty se zvěří, nezpůsobí poplachový stav
  • systém může pracovat v režimu obranný – odrazující a v režimu samotné monitorace – denní režim
  • indikace poplachů je přímo na hranici perimetru s funkcí pulzního napětí na vnitřní straně základního oplocení, nevyžaduje upravený okolní terén, ani bezečnostní koridor s dvojím oplocením
  • lze instalovat jak na stávající i nové oplocení, nebo jako samostatné, zároveň s oplocením lze zabezpečit vjezdy/vstupy, vrcholy zdí, střech budov a podobně

dokumentace.pdf

Galerie: